Image

Čebelje matice

Slovenija je domovina kranjske čebele. V Sloveniji je bila ta čebela prvič znansteno opisana in omenjena. V Sloveniji je dovoljeno čebelariti le z raso kranjske čebele, zato je prepovedan uvoz drugih ras. Čebelarji z osnovno odbiro skrbijo za rasno čistos in kakovost matic.

V Čebelarstvu Cvet zelo dobro poznamo tradicionalni sistem vzreje čebeljih matic s presajanjem mladih ličink, s starterjem in rednikom. Matice se prašijo v toplotno dobro izoliranih plemenilnikih na plemenišču z večtrotarskimi družinami.

Skrbno izvajamo selekcijo v selekcijskem čebelnjaku, odbiramo nadpovprečne družine in predlagamo matičarje, da zagotavljamo optimalno kakovost vzrejenih matic. Precejšnjo skrb namenjamo vsem vzrejnim ciljem, s poudarkom na medonosnosti in mirnosti čebel.

V Čebelarstvu Cvet vam ponujamo zrele matičnike, neoprašene in oprašene čebelje matice. Naročila sprejemamo individualno, zato vas vabimo, da nas kontaktirate.

Če želite izvedeti več o kranjskih čebeljih maticah, obiščite našo spletno stran carnica-beequeens.com na spodnji povezavi: