Pčelarstvo Cvet

Pčelinje matice

Home  >>  Pčelinje matice

Pčelinje matice

Slovenija je domovina kranjske pčele. Na  ovom području ta je pčela prvi puta znanstveno opisana i izvorno zaštićena. Kod nas je dozvoljeno pčelariti samo s kranjskom pčelom, iz tog razloga uvoz drugih pasmina zabranjen. Pčelari sa selekcijom brinu za pasminsku čistoću i kvalitetu matica.

U Pčelarstvu Cvet veoma dobro poznajemo tradicionalne načine uzgoja pčelinjih matica na način presađivanja mladih ličinki u bezmatične zmatice new 2ajednice. Matice se osjemenjuju u toplinski dobro izoliranim oplodnjacima na oplodnoj stanici s više trutova različitih zajednica.

Brižno vodimo selekciju u selekcijskom pčelinjaku, odabiremo samo natprosječne zajednice i među njima odabiremo zajednice za daljnji uzgoj matica te na taj način osiguravamo optimalnu kvalitetu uzgojenih matica. Osobitu brigu posvećujemo svim uzgojnim ciljevima s naglaskom na mednost i mirnoću pčela.

U Pčelarstvu Cvet nudimo vam  zrele matičnjake, osjemenjene i neosjemenjene matice. Narudžbe primamo individualno i zato vas pozivamo da nas kontaktirate.